Bestuur

Een korte kennismaking met het bestuur, samen met een overkoepelende stichting zorgen ze ervoor dat de scouting draaiende blijft.

 

Dit is Mark, de voorzitter. Als oud-leiding draait Mark al jaren mee en heeft dus al veel ervaring met onze scouting. Vanuit zijn positie als voorzitter leidt hij onder andere onze groepsraden, adviseert de stafleden waar nodig en houdt namens de scouting contact met de stichting.

 

Frank, de penningmeester. Nadat al zijn kinderen op scouting zaten kon hij niet achterblijven en nam zijn positie binnen het bestuur in. Frank zorgt ervoor dat de scouting alle benodigde financiële middelen heeft en begeleidt de groepen met het maken van begrotingen en kasafsluitingen.

 

René, nadat hij jarenlang leiding is geweest besloot hij iets anders te willen. Vervolgens is hij binnen het bestuur opgenomen als notulist. Hij zorgt voor de agenda met groepsraden en informeert de stafleden over de gemaakte afspraken.

 

Thomas doet eigenlijk van alles voor het bestuur. Hij is plaats vervangend voorzitter als Mark niet aanwezig kan zijn, helpt mee met activiteiten zoals de jaarlijkse rommelmarkt en ondersteunt groepen indien nodig.

 

 

Hier zie je Martijn, Martijn regelt onze deelname aan Sjors Sportief en het contact met de ouders die zich aanmelden hiervoor. Daarnaast onderhoudt hij ook meerdere regiocontacten, zoals bijvoorbeeld de RSW en HoPoNaBeKa.